Romerike Sikringstjenester AS


Romerike Sikringstjenester AS er ett Norsk eid vaktselskap etablert i 2014. Selskapet eies av 4 ansatte med lang og bred erfaring innen sikkerhet, og kundebehandling både innen privat, og offentlig sektor.
Vi tilbyr våre tjenester til private, offentlige, og det lokale næringslivet på øvre og nedre Romerike. Vi besørger vakthold og alarmtjenester. Samt leverer moderne løsninger innen alarm, adgangskontroll, ITV, områdesikring, brannvern m,m. De fire søylene i vår logo står for:


Beskytte eiendom – Verdier – Liv – Miljø


Vi skal være best på kvalitet, tilgjengelighet og pris. Hos RST arbeider drift og områdeleder ute som vektere, og vet hva kunden mener når det tas kontakt for å få utført endringer av vaktinstrukser.


Om våre tjenester


Mobilvakthold og Hundetjeneste.


Mobilt vakthold er preventivt i forhold til uønskede hendelser som innbrudd og hærverk, samt å kunne oppdage hendelser som brann og vannskader så tidlig som mulig. Dette for å kunne iverksette tiltak, å hindre at en liten hendelse utvikler seg til en stor hendelse for bedriften og de ansatte.


Vektere med uniformert tjenestebil patruljerer kundenes eiendom med bil eller til fots avtalte ganger i løpet av natten og kontrollerer bygg og eiendom for uønskede hendelser. Vekteren kontrollerer at alle dører og vinduer er lukket og låst. ved innvendige inspeksjoner slukkes alle lys, alle elektriske artikler som kaffetraktere og lignende blir slått av. Påtreffes uønskede personer på eiendommen blir disse bortvist. Hundetjeneste er et nisje produkt i RST. Vi benytter vekterhunder som ett hjelpemiddel for å kunne utføre våre tjenester best mulig for våre kunder. Våre hunder er trent og godkjent i henhold til ett godkjenningsprogram, og blir årlig kvalitetskontrollert gjennom Norsk vekterhundlag. Våre hunder er trent til å kunne finne personer som ulovlig oppholder seg å et vakt objekt .Dette gjør at en vekter med hund  har langt større mulighet til å oppdage uønskede personer på et vaktobjekt. Hundene er trent til å forsvare fører, noe som gjør at vekteren bedre rustet til å gå inn i en truende situasjon.


Bomiljøtjenester


Bomiljøvakthold skaper trygghet og et godt miljø å bo i. Vekteren inspiserer alle fellesområder,  parkeringsplasser, oppganger i blokker, kjellerboder og lignende. Ved behov for assistanse der beboerne opplever sjenerende personer, eller andre hendelser, foretar vi utrykning og kontroll av området.

Vi benytter kun vektere som har lang erfaring innenfor sikkerhetsbransjen. For oss er det ønskelig at alle ansatte på sikt har fagbrev innen sikkerhetsfaget eller vekterfaget. Våre ansatte har minimum gjennomført og bestått vekterkurs trinn tre før de kan begynne å arbeide for RST. Våre ansatte følger lovpålagt etterutdanning for vektere uten fagbrev. Dette hever kompetansen og kvalitetssikrer  våre tjenester.


Alle våre ansatte har lokal forankring og god lokal kunnskap.

Mer i denne kategorien Hjem »